2% z dane 2018 (daň za rok 2017)

Ahojte všetci,

dovoľte nám poďakovať Vám za prejavenú dôveru v minulom období. Ďakujeme!

Pokiaľ nám chcete zachovať svoju priazeň a podporiť rozvoj modelárskej činnosti a RC letiska Častá, urobte tak venovaním 2% z Vašich daní RC klubu Abrahám a nezbudnite nám doručiť kópiu tlačiva o poukázaní 2% z dane potvrdeného daňovým úradom na našu poštovú adresu alebo oskenované na náš mail. Ďakujeme!

Poštová adresa: RC Klub Častá, Hlavná 120/30, 90089 Častá

E-mail: castarcklub@gmail.com

 

Tlačivo pre zamestnancov: Darovať 2% z dane   

(Kópiu tohto potvrdeného tlačiva nám prosím doručte alebo odovzdajte)

Údaje na poukázanie 2% (3%) z dane:
Názov: Občianske združenie RC Klub Abrahám
Adresa: Abrahám 345, 92545 Abrahám
IČO: 50115235
Právna forma: Občianske združenie
Tiež nás môžete podporiť nákupom cez     http://dobromat.sk
 
 
Pomoc:
AKO POUKÁZAŤ 2% Z DANE?
Poukázať 2% RC Klubu Abrahám
 
Časové lehoty na poukázanie 2% z dane:
 
15.2.2018 –posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 
31.03.2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).
Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
 
31.03.2018 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane – POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2018 môže poukázať iba 1,0% z dane.
 
Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak “2%” poukazuje v tomto predĺženom termíne!Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.
 
01.05.2018 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________________
Share